Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Hoe doctoreren? / Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

  • Om te doctoreren moet je beschikken over een relevant masterdiploma (het vroegere academisch tweedecyclusdiploma). Hieronder vallen sinds het begin van de ‘academisering’ ook de vroegere hogeschoolopleidingen van twee cycli.
  • Ook met een buitenlands diploma kan je doctoreren. Indien je beschikt over een buitenlands diploma, contacteer je best de onthaalinstelling waar je wil doctoreren om meer te weten te komen over de toelatingsprocedure. Vaak verschillen de modaliteiten per wetenschapsgroep of per faculteit.

Naast bovenstaande formele voorwaarden verwacht men impliciet ook dat je goede studieresultaten kan voorleggen, al zijn motivatie en gedrevenheid om aan onderzoek te doen ook heel belangrijke factoren. Ook moet een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel (de professoren) bereid zijn om als promotor op te treden, en moet je een degelijk onderzoeksvoorstel kunnen voorleggen, dat voldoet aan de eisen van het gekozen financieringskanaal.