Wat is doctoreren?

De titel van "doctor" is de hoogste graad die je aan een Vlaamse universiteit kan halen, en is een bewijs van zelfstandig, origineel wetenschappelijk onderzoek.

In wetenschappelijk onderzoek worden de grenzen van onze kennis verlegd, of worden de toepassingsmogelijkheden ervan onderzocht. Met een doctoraat toon je als onderzoeker dat je in staat bent om op een zelfstandige manier een significante bijdrage te leveren aan je discipline.

Deze site geeft je – onder andere via links naar de universiteiten en wetenschappelijke instellingen – toegang tot alle relevante informatie in Vlaanderen in verband met doctoreren, van doctoraatsopleiding over openbare verdediging tot carrièreperspectieven.

Waarom doctoreren?

Je bent gepassioneerd door wetenschap? Je bent nieuwsgierig en inventief? Je wil werken in een internationaal competitief milieu? Dan is doctoreren beslist iets voor jou!

Niet alleen krijg je zo de kans om – onder begeleiding van experts – gedurende een viertal jaar te verdiepen in een onderwerp dat je boeit, maar je verwerft ook een aantal vaardigheden die hoog ingeschat worden op de arbeidsmarkt, zoals talenkennis, communicatievaardigheden en kwaliteiten op het vlak van projectmanagement, leiderschap en teamwerk. Doctoreren is dus in veel gevallen een beslissende stap in je carrière, en kan niet alleen academisch, maar ook maatschappelijk een trapje hogerop betekenen.

In het tijdperk van de kenniseconomie heeft onze maatschappij er alle belang bij dat jonge talentvolle mensen aan de slag gaan in het wetenschappelijk onderzoek. Aangemoedigd door de Lissabonstrategie van 2003, waarin de nadruk wordt gelegd op het cruciale belang van wetenschap voor duurzame welvaartcreatie, gaat de laatste jaren dan ook heel wat aandacht naar het stimuleren van onderzoek en innovatie.

 

Waarom in Vlaanderen?

Vlaanderen is een bijzonder geschikte regio om te doctoreren, en dat zowel om intrinsieke, wetenschappelijke redenen, als omwille van een aantal externe factoren.

Niet alleen beschikken we over een reeks excellente universiteiten en onderzoeksinstellingen, ook omgevingsfactoren maken doctoreren in Vlaanderen de moeite waard: zijn centrale ligging in Europa, de meertaligheid van zijn inwoners, de kwaliteit van het onderwijs, de toegankelijkheid van het gezondheidssysteem, …. Bovendien worden doctorandi in Vlaanderen zeer behoorlijk vergoed.