Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Financiering

Financiering

Los van het precieze statuut dat je hebt (bursaal of werknemer) is een bezoldigde, voltijdse opdracht de meest bewandelde weg naar een doctoraat. Het gaat immers om een zware onderneming die intense studie vergt, en de combinatie met een andere job is – hoewel niet uitgesloten – allesbehalve evident.

Of je in aanmerking komt voor een bepaald financieringskanaal wordt door een aantal factoren bepaald. Studieresultaten zijn meestal belangrijk, maar niet altijd doorslaggevend. De aanvraag wordt ook nog op andere aspecten beoordeeld, zoals je motivatie, het gekozen onderzoeksonderwerp, de voorgestelde methodologie. Vaak wordt de financiering niet voor de gehele onderzoeksperiode vastgelegd, maar worden je onderzoeksresultaten tussentijds geëvalueerd en moet je jaarlijks of om de twee jaar rapporteren over de vooruitgang van je doctoraat.

Er zijn meerdere financieringsbronnen of financieringskanalen om de periode van je doctoraatsonderzoek te financieren. Waarvoor je kandideert, wordt meestal bepaald in samenspraak met de onderzoekseenheid waar je wilt werken, in het bijzonder met je promotor.

Financiering voor het doctoraat kan gebeuren via:

  • een aanstelling als werknemer (assistent) aan een universiteit
  • projectgebonden financiering, waarbij je als bursaal of als werknemer tewerkgesteld wordt voor projecten (gefinancierd door o.m. FWO, IWT, BOF, etc.)
  • persoonsgebonden financiering (b.v. FWO, IWT, VLIR-UOS, BOF)

Elk van deze statuten is gekoppeld aan een bepaalde aanvraagprocedure, een bepaalde (aanstellings)vorm (beurs of arbeidscontract) en aan een bepaalde reglementering (toekenningsvoorwaarden, duur, e.a.). Voor meer informatie raadpleeg je dan ook best de relevante website.