Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Hoe doctoreren? / Mobiliteit

Mobiliteit

In een steeds meer geglobaliseerde wereld wint mobiliteit almaar aan belang. “The World is Flat”, zo drukte een recente bestseller het uit. Er woedt een internationale competitie voor hooggekwalificeerde werkkrachten, waarvan wetenschappers het schoolvoorbeeld zijn.

Dat wil zeggen dat Vlaanderen er belang bij heeft om goeie onderzoekers aan te trekken, maar ook om de eigen onderzoekers alle kansen te geven om internationaal te gaan. Contacten met buitenlandse collega's onderhouden en aan internationale conferenties deelnemen, maken daar deel van uit, maar vooral een onderzoeksverblijf in het buitenland is een erg nuttige ervaring. Je kan een korte periode verblijven in een land waar onderzoeksmateriaal te vinden is, waar een expert in je vakgebied jou nuttige dingen kan bijbrengen, of waar een bibliotheek een speciale collectie bevat die voor jou interessant kan zijn. Je kan ook voor een langere periode aan een buitenlandse universiteit verblijven waar je echt de kans krijgt om ondergedompeld te worden in een andere universitaire omgeving en in een totaal verschillende cultuur. Dergelijke ervaringen verruimen niet alleen je blik op de wereld, ze dagen je ook uit om nog meer zelfstandig te werken, initiatief te nemen, en algemeen aanvaardbare praktijken, gewoontes of procedures in je werkomgeving thuis in vraag te stellen.

Internationale mobiliteit van onderzoekers is intussen een prioriteit in het Europese onderzoeksbeleid. Er bestaan heel wat initiatieven om onderzoekers te stimuleren om voor kortere of langere periode in het buitenland te werken. Enkele voorbeelden:

  • Binnen het Zevende Kaderprogramma van de EU zijn er mogelijkheden om als "early stage researcher" deel te nemen aan de Marie Curie Actions.
  • Bij het FWO kan men verschillende reis- en verblijfskredieten aanvragen. De mandaathouders van het IWT en het FWO kunnen daarnaast hun persoonlijk werkingskrediet aanspreken om mobiliteitskosten te dekken.
  • Het ICM (Intercollegiate  Center for Management Science) reikt doctoraatsbeurzen in het domein van de managementswetenschappen uit voor een periode van drie jaar, waarvan minstens een jaar aan een buitenlandse instelling moet doorgebracht worden.
  • De BAEF (Belgian American Educational Foundation) biedt mogelijkheden aan jonge onderzoekers om een verblijf in de Verenigde Staten te financieren.