Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Financiering / Projectgebonden financiering

Contractuele aanstelling in het kader van een onderzoeksproject

Aan de universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen worden talrijke onderzoeksprojecten uitgevoerd met de financiële steun van externe financieringsbronnen, o.a. het FWO, het IWT, de Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de Europese Unie, federale ministeries, bedrijven en private ondernemingen. Ook de universiteiten zelf kennen onderzoeksprojecten toe aan professoren vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Op dergelijke projecten zijn doorgaans ook jonge onderzoekers tewerkgesteld. Het onderzoekswerk dat in het kader van een dergelijk project uitgevoerd wordt, kan eveneens leiden tot een doctoraat.