Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Financiering / Aanstelling aan een universiteit

Aanstelling aan een universiteit

Een van de mogelijkheden is om je doctoraatsonderzoek te verrichten in het kader van een assistentenmandaat. Je behoort dan tot het Assisterend Academisch Personeel (AAP) van de universiteit.

Als assistent sta je het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP=de professoren) bij in hun opdracht. Je taak heeft betrekking op het assisteren bij het academisch onderwijs (= het ondersteunen en begeleiden van oefeningen, practica, lessen), het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het desgevallend verrichten van wetenschappelijke dienstverlening aan de gemeenschap. Soms is het even zoeken naar een evenwicht tussen de onderwijstaken en tijd voor het eigen onderzoek, alhoewel elke universiteit daar richtlijnen over heeft. Een dergelijke combinatie verschaft je evenwel nuttige onderwijservaring. Door oefeningen of praktijklessen te geven leer je wetenschappelijke informatie op een duidelijke, gestructureerde manier over te brengen aan je studenten. De communicatie met je studenten leert je eveneens hoe je constructieve feedback geeft en zal je beslist helpen om je eigen onderzoeksargumenten beter te verwoorden, of te anticiperen op mogelijke kritiek.

Een assistentenmandaat is een aanstelling van bepaalde duur (meestal zes jaar). Je ontvangt een wedde van de universiteit, en zoals elke loontrekkende betaal je belastingen. Alle nieuwe aanwervingen moeten gebeuren op basis van vacantverklaring van een functie met welomschreven functie-inhoud. Vaak vind je een overzicht van de vacatures op de website van de universiteiten.