Skip Navigation LinksWat is doctoreren? / Hoe doctoreren? / Sociaal en legaal statuut

Sociaal en legaal statuut

Doctoreren kan je ook zonder gefinancierd te worden. Toch wordt een grote meerderheid van doctorandi betaald tijdens de doctoraatsperiode. Vanuit fiscaal standpunt zijn er in wezen twee mogelijkheden om aan de slag te gaan als doctorandus. Ofwel beschik je over een beurs, die vrijgesteld is van inkomstenbelastingen, ofwel krijg je een gewone wedde.

Doctoraatsbeurzen worden bijvoorbeeld uitgereikt door het FWO en het IWT, maar ook de universiteiten kunnen dergelijke beurzen ter beschikking stellen, en doen daarvoor een beroep op middelen uit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Ook voor onderzoeksprojecten, ten slotte, neemt men vaak doctoraatsbursalen in dienst.

De beurzen zijn fiscaal vrijgesteld, maar wel onderhevig aan sociale bijdragen, zodat je als doctorandus sociale zekerheid geniet en pensioenrechten opbouwt. Het zijn met andere woorden ‘beurzen met een rugzakje’. Voor deze beurzen gelden wel specifieke beperkingen (met name wat betreft het aantal jaren wetenschappelijke anciënniteit dat men mag hebben bij aanvang van het mandaat), die verschillen voor elk type beurs. FWO- en IWT-mandaathouders hebben bovendien recht op een persoonlijk werkingskrediet (‘bench fee’) om bepaalde kosten te dekken die verbonden zijn aan het onderzoek. Voor meer details contacteer je best de financierende instantie (FWO, IWT) of de onthaalinstelling waar je je onderzoek wilt doorvoeren.

Meestal krijg je bij inschrijving voor het doctoraat een studentenkaart en geniet je een aantal voordelen die daaraan zijn verbonden, al varieert dit naargelang de onthaalinstelling. Wie financiering krijgt voor doctoraatsonderzoek, krijgt bovendien de status van personeelslid, maar ook daarin bestaan belangrijke verschillen.

Belangrijk in elk van deze statuten is dat je een onderscheid maakt tussen de aanvraag om financiering te krijgen voor je doctoraat, en de administratieve aanvraag om te doctoreren. Deze twee procedures staan in principe los van elkaar. Je kan dus ook zonder financiering doctoraatsonderzoek verrichten. In dit geval is het belangrijk dat je de nodige administratieve formaliteiten niet overslaat, zodat je zonder problemen je diploma kan behalen aan het einde van de rit. Contacteer de personeelsdienst [doorklikken naar linkpagina] van de universiteit waaraan je wil doctoreren of de coördinator van de doctoraatsopleiding of van de Doctoral School voor meer informatie.

Voor buitenlanders die in Vlaanderen willen doctoreren gelden vaak bijkomende beperkingen (visum, diploma-erkenning, etc.). Meer informatie is te vinden op Euraxess, het mobiliteitsportaal van de Europese Unie.